Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Bochni
Przemysław Bidas
W oparciu o at. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomośc spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym Bochni 
Przemysław Bidas 
 
Kancelaria Komornicza w Bochni 
ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-700 Bochnia 
tel./fax 014 614-55-03 
e-mail: bochnia.bidas@komornik.pl 
 
Godziny pracy kancelarii i przyjęcia stron: 
poniedziałek, wtorek, środa : 8.00 – 16.00 
czwartek: 8.00 – 18.00 
piątek: 8.00 – 14.00 
 
Dyżur komornika: 
czwartek: 10.00 – 14.00 
w sprawach pilnych Komornik przyjmuje umówione strony każdego dnia. 
 
Rachunek bankowy komornika: 
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 
19 2030 0045 1110 0000 0285 5540